Virovitičko - podravska županijaSlike naše županije
 
 
 


Novosti
 

21.02.
2018.

"Kvalitetno informiranje doprinosi suzbijanju problema i pogrešaka“, zaključio je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.

U Ministarstvu hrvatskih branitelja u ponedjeljak, 19. veljače 2018. godine, održan je sastanak s djelatnicima ureda državne uprave u županijama i gradskim uredom Grada Zagreba te djelatnicima područnih jedinica Ministarstva hrvatskih branitelja na kojem se raspravljalo o otvorenim pitanjima vezanim uz implementaciju novog Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji koji je stupio na snagu 14. prosinca 2017. godine.

Puna implementacija novog Zakona iziskuje donošenje određenog broja pravilnika i uputa na čemu Ministarstvo hrvatskih branitelja intenzivno radi. Dio pravilnika već je u provedbi, a dio je u postupku donošenja.

Djelatnici državne uprave u županijama i područnih jedinica Ministarstva iskoristili su sastanak kako bi približili situacije s kojima se svakodnevno susreću na terenu i riješili eventualne nejasnoće tijekom primjene.

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved istaknuo je kako je potrebno uložiti  zajedničke napore za osmišljavanje modela koji će pratiti i držati sve procese pod nadzorom. „Ministarstvo hrvatskih branitelja dosad je organiziralo na desetke tribina. Na vama je da na razini županija, u koordinaciji s udrugama proizašlim iz Domovinskog rata, održavate tribine i te pravodobno i točno informirate našu ranjivu populaciju na terenu. Kvalitetno informiranje doprinosi suzbijanju problema i pogrešaka“, zaključio je poručivši kako je potrebno iskoristiti sve alate ne bi li se spriječila dezinformiranost i mogući problemi koji iz nje proizlaze.

Sastanku su nazočili i predstavnici Ministarstva zdravstva i Ministarstva uprave na čelu s državnim tajnicima. Državni tajnik Ministarstva zdravstva Željko Plazonić naglasio je kako je potrebno maksimalno pojednostaviti sve administrativne postupke i usmjeriti se na moderan način komunikacije. Istu je poruku poslao i državni tajnik Ministarstva uprave Darko Nekić zamolivši djelatnike na terenu da korisnicima Zakona maksimalno izađu u susret i napomenuvši kako je jedan od najvažnijih projekata Ministarstva uprave upravo digitalizacija koja će omogućiti lakše kolanje informacija. „Cilj nam je svima zajednički, da na što lakši način omogućimo predaju dokumentacije i rješavanje problema hrvatskih branitelja i svih drugih građana.“

Zaključeno je kako će u svrhu potpune primjene Zakona i rješavanja svih nejasnoća tijekom njegove primjene redovito biti održavani ovakvi sastanci s djelatnicima koji izravno i redovito primjenjuju Zakon na terenu, a sve s ciljem što boljeg reguliranja prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. 

Sastanku su u ime Ureda državne uprave u  Virovitičko-podravskoj županiji nazočili Branko Giba, voditelj Službe za društvene djelatnosti, Matija Golubić, viši upravni referent za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji te Lidija Nikić, upravna savjetnica za društvene djelatnosti. (Izvor: MHB, uduvpz)

 

21.02.
2018.

RASPORED PREGLEDA DJECE ZA UPIS U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI  2018./2019.

1. Virovitičko upisno područje

2. Slatinsko upisno područje

3. Orahovačko upisno područje

 

19.02.
2018.

16.02.
2018.

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA

u svezi medicinske dokumentacije potrebne za ostvarivanje prava iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Nastavno na recentne informacije koje se pojavljuju u javnosti kako hrvatski branitelji od svojih liječnika primarne zdravstvene zaštite traže preslike osobnih zdravstvenih kartona ovjerene pečatom i potpisom na svakoj stranci te kompletnu medicinsku dokumentaciju po vrstama bolesti kronološki od početka liječenja, preslikanu identično kao original, na temelju uputa koje su dobili u uredima za branitelje, obavještavamo hrvatske branitelje, ali i cjelokupnu hrvatsku javnost o sljedećem:

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji stupio je na snagu 14. prosinca 2017. godine, a njegova puna implementaciju iziskuje donošenje određenog broja pravilnika i uputa na čemu Ministarstvo hrvatskih branitelja intenzivno radi. Dio pravilnika već je u provedbi, a dio je u postupku donošenja. Između ostalih, u postupku donošenja je i Pravilnik o načinu provedbe stručne procjene u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi prije nalaza i mišljenja tijela vještačenja o uzroku i postotku oštećenja organizma radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, za koji je s današnjim danom, 15. veljače 2018. godine, otvoreno javno savjetovanje.

Spomenutim Pravilnikom određena je medicinska dokumentacija koja je potrebna za utvrđivanje statusa HRVI-ja po osnovi bolesti. Između ostalog, navedeno je da izabrani doktor obiteljske (opće) medicine izdaje električni ispis osobnog zdravstvenog kartona za provedbe stručne procjene u svrhu ostvarivanja statusa HRVI-ja po osnovi bolesti.

Nositelj izrade navedenog Pravilnika je ministar nadležan za zdravstvo, uz suglasnost ministra hrvatskih branitelja i ministra nadležnog za rad i mirovinski sustav.

Napominjemo kako su pogrešna tumačenja da medicinska dokumentacija potrebna za utvrđivanje statusa HRVI-ja po osnovi bolesti mora biti dostavljena ovjerena i preslikana te pozivamo hrvatske branitelje na strpljenje do skorog donošenja samog Pravilnika, kojim će biti precizno i jasno propisani svi dokazi potrebni za ostvarivanje prava po Zakonu. 

 

16.02.
2018.

Informacija za udruge

Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji vodi registar udruga u kojemu je ukupno registrirano 812 udruga. Udruge su dužne uskladiti svoje osnovne akte prema Zakonu o udrugama (NN 74/14 i 70/17) i do sada je 606 udruga izvršilo svoju obvezu.
Ovim putem pozivamo preostalih 206 udruga koje do sada nisu izvršile usklađivanje statuta, da se obrate Uredu državne uprave u Virovitičko-podravske županiji i izvrše svoje obveze, kako bi mogle nesmetano nastaviti s radom.
Udruge koje su uskladile svoje statute trebaju redovito održavati skupštine, na način kako su to propisale svojim statutima, te moraju voditi računa da se zahtjev za upis promjena u registar udruga podnese u roku od 60 dana od dana donošenja odluke.
Isto tako predstavnici udruga dužni su voditi računa o isteku svojih mandata.
Za sve daljnje informacije slobodno se obratiti nadležnim službenicima u Virovitici - Jasmina Gverić tel. 743-105, e-mail: gveric.jasmina@uduvpz.hr; Slatini - Jasna Rastija tel. 401-983, e-mail: rastija.jasna@uduvpz.h; Orahovici - Karmen Halgaš 401-534, e-mail: halgas.karmen@uduvpz.hr

 

15.02.
2018.

Radni posjet Općini Voćin

Sanja Bošnjak, predstojnica Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji (UDU VPŽ) i Bojan Brozović, voditelj Službe za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove UDU VPŽ posjetili su Općinu Voćin i održali radni sastanak s Predragom Filićem, načelnikom Općine Voćin.
Pored nadležnosti UDU VPŽ u nadzoru općih akata predstavničkih tijela Općine, tema sastanka je bila i provedba plana stambenog zbrinjavanja stanovnika na području općine Voćin za 2018.godinu. Plan stambenog zbrinjavanja na području posebne državne skrbi Virovitičko-podravske županije provodi  UDU VPŽ u suradnji s jedinicama lokalne samouprave i Središnjim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje RH.

07.02.
2018.

O B  A  V  I  J  E  S  T

Liste reda prvenstva Ministarstva branitelja

1. Obavijest

2. Lista reda prvenstva

 

07.02.
2018.

05.02.
2018.

P R I O P Ć E NJ E

Na poziv predstojnice Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji Kate Kovačević, održan je prvi sastanak predstojnika Ureda državne uprave slavonskih županija, na koji su se odazvali Sanja Bošnjak, predstojnica UDU u Virovitičko-podravskoj, Olivera Baričević, predstojnica UDU u Požeško-slavonskoj, Mario Banožić, predstojnik UDU u Vukovarsko-srijemskoj i Petar Antunović, predstojnik UDU u Brodsko-posavskoj županiji.
Tema sastanka bila je upoznavanje sa politikom i projektima Vlade Republike Hrvatske, učinkovito vođenje UDU od strane novoizabranih predstojnika i pri tome slijediti ciljeve i planove svih resornih ministarstava poglavito Ministarstva uprave Republike Hrvatske.
Cilj nam je stvoriti modernu i učinkovitu državnu upravu u županijama, na usluzi prvenstveno svim našim građanima a onda i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i svim njihovim ustanovama.
Ministar Kuščević u programu Ministarstva uprave postavio je 4 ključna cilja: digitalizacija, decentralizacija, racionalizacija, te učinkovitost i kvaliteta javne uprave.
Pred nama je odgovoran zadatak usmjeravati rad svojih ureda upravo u tom smjeru uz ponuđene alate Ministarstva uprave Republike Hrvatske kao i ostalih ministarstava, složni su slavonski predstojnici.

 

01.02.
2018.
29.01.
2018.
24.01.
2018.
17.01.
2018.
04.01.
2018.
22.12.
2017.

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Javni natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 128 od 21. prosinca 2017. godine.

1. Javni natječaj

2. Opis poslova

19.12.
2017.

O B A V I J E S T

Obustavlja se postupak prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto informatički referent.

 

 

04.12.
2017.

10.11.
2017.

10.11.
2017.

O B  A  V  I  J  E  S  T

OSNOVNA ŠKOLA

Lista organizacijskih viškova zaposlenih (2017/18. školska godina)

Lista zaposlenih na neodređeno nepuno radno vrijeme (2017/18. školska godina)

Lista zaposlenika koji žele zamijeniti radno mjesto 

SREDNJA ŠKOLA

Lista organizacijskih viškova zaposlenih (2017/18. školska godina)

Lista zaposlenih na neodređeno nepuno radno vrijeme (2017/18. školska godina)

Napomena.

Svi objavljeni podatci dobiveni su od strane osnovnih škola i Ured državne uprave nema utjecaja na netočno dostavljene ili nepotpune podatke, nego objavljuje podatke kako su pristigli.

 

08.11.
2017.
10.10.
2017.
05.09.
2017.
04.08.
2017.

01.08.
2017.

01.08.
2017.

19.07.
2017.

03.07.
2017.
28.06.
2017.

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

1. Javni natječaj

2. Opis poslova

Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“ od 28. lipnja 2017. godine

21.06.
2017.

O G L A S

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

1. Oglas

2. Opis poslova

„Oglas je objavljen na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr 21. lipnja 2017. godine.“

 

17.05.
2017.

15.05.
2017.

O B J A V A

PODNOSITELJIMA ZAHTJEVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Izvršne liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi u Virovitičko-podravskoj županiji za 2017. godinu:

Izvršna lista prvenstva za model A - stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi davanjem u najam stana ili obiteljske kuće u državnom vlasništvu,

Izvršna lista prvenstva za model B - stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi davanjem u najam oštećene obiteljske kuće u državnom vlasništvu i dodjelom građevnog materijala,

Izvršna lista prvenstva za model D - stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi darovanjem građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće,

Izvršna lista prvenstva za model E - stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi darovanjem građevnog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva.

 

02.05.
2017.

O G L A S

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

1. Oglas

2. Opis poslova

„Oglas je objavljen na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr 2. svibnja 2017. godine.“

 

21.04.
2017.

Objava biračima za predstojeće lokalne izbore

21.05.2017.

Pozivamo birače da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača zaključno do srijede 10. svibnja 2017. godine u Uredu državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji, Virovitica, Trg Ljudevita Patačića 1, Služba za opću upravu, svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

Kontakt:

Telefon: 033/743-144
 fax :      033/743-272
e-mail: demsic.marijana@uduvpz.hr

Objava biračima: Izbori za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike te izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Objava biračima: Izbori za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda.

Odluka Vlade Republike Hrvatske od 13. travnja 2017. o raspisivanju izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda

 

30.03.
2017.

O B J A V A

PODNOSITELJIMA ZAHTJEVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Lista prvenstva za model A - stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi davanjem u najam stana ili obiteljske kuće u državnom vlasništvu,

Lista prvenstva za model B - stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi davanjem u najam oštećene obiteljske kuće u državnom vlasništvu i dodjelom građevnog materijala,

Lista prvenstva za model D - stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi darovanjem građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće,

Lista prvenstva za model E - stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi darovanjem građevnog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva.

 

29.03.
2017.
02.03.
2017.

RASPORED PREGLEDA DJECE ZA UPIS U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI  2017./2018.

1. Virovitičko upisno područje

2. Slatinsko upisno područje

3. Orahovačko upisno područje

16.02.
2017.

07.02.
2017.

O B  A  V  I  J  E  S  T

OSNOVNA ŠKOLA

Lista organizacijskih viškova zaposlenih (2016/17. školska godina)

Lista zaposlenih na neodređeno nepuno radno vrijeme (2016/17. školska godina)

Lista zaposlenika koji žele zamijeniti radno mjesto 

SREDNJA ŠKOLA

Lista organizacijskih viškova zaposlenih (2016/17. školska godina)

Lista zaposlenih na neodređeno nepuno radno vrijeme (2016/17. školska godina)

Napomena.

Svi objavljeni podatci dobiveni su od strane osnovnih škola i Ured državne uprave nema utjecaja na netočno dostavljene ili nepotpune podatke, nego objavljuje podatke kako su pristigli.

 

20.01.
2017.

OBAVIJEST

U postupku nabave usluge čišćenja poslovnog prostora Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji, ev. br. BN 03/17, odabrana je ponuda ponuditelja „Prima“, Virovitica, Dr. M. Pupeka 23.

 

19.01.
2017.

09.01.
2017.

28.12.
2016.

28.12.
2016.

15.12.
2016.

15.12.
2016.

15.12.
2016.

01.12.
2016.

28.11.
2016.

11.11.
2016.

09.11.
2016.

10.10.
2016.

07.10.
2016.

03.10.
2016.

23.08.
2016.

01.08.
2016.

11.07.
2016.

O B A V I J E S T

Zbog korištenja godišnjeg odmora u vremenu od 11. do 29. srpnja 2016. godine određuju se uredovni dani za obavljanje poslova za odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći u Uredu državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji prema sljedećem rasporedu:

ISPOSTAVA U ORAHOVICI     ponedjeljak

VIROVITICA                           utorak i srijeda

ISPOSTAVA U SLATINI           četvrtak i petak

 

13.05.
2016.

O B J A V A

PODNOSITELJIMA ZAHTJEVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Izvršne liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi u Virovitičko-podravskoj županiji za 2016. godinu:

Izvršna lista prvenstva za model A - stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi davanjem u najam stana ili obiteljske kuće u državnom vlasništvu,

Izvršna lista prvenstva za model B - stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi davanjem u najam oštećene obiteljske kuće u državnom vlasništvu i dodjelom građevnog materijala,

Izvršna lista prvenstva za model D - stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi darovanjem građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće,

Izvršna lista prvenstva za model E - stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi darovanjem građevnog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva.

 

26.04.
2016.

O G L A S

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Rok za podnošenje prijava je osam dana od objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave.

1. Oglas

2. Opis poslova

2.1. Upravni savjetnik za društvene djelatnosti

2.2. Informatički referent

 

18.04.
2016.

11.04.
2016.

07.04.
2016.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

za nabavu uredskog materijala za potrebe Ureda državne uprave
u Virovitičko-podravskoj županiji
ev. br.  BN 02/16

Dokumentacija

Troškovnik

 

30.03.
2016.

O B J A V A

PODNOSITELJIMA ZAHTJEVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Lista prvenstva za model A - stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi davanjem u najam stana ili obiteljske kuće u državnom vlasništvu,

Lista prvenstva za model B - stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi davanjem u najam oštećene obiteljske kuće u državnom vlasništvu i dodjelom građevnog materijala,

Lista prvenstva za model D - stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi darovanjem građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće,

Lista prvenstva za model E - stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi darovanjem građevnog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva.

 

24.02.
2016.

O B  A  V  I  J  E  S  T

OSNOVNA ŠKOLA

Lista organizacijskih viškova zaposlenih (2015/16. školska godina)

Lista zaposlenih na neodređeno nepuno radno vrijeme (2015/16. školska godina)

Lista zaposlenika koji žele zamijeniti radno mjesto 

SREDNJA ŠKOLA

Lista organizacijskih viškova zaposlenih (2015/16. školska godina)

Lista zaposlenih na neodređeno nepuno radno vrijeme (2015/16. školska godina)

Napomena.

Svi objavljeni podatci dobiveni su od strane osnovnih škola i Ured državne uprave nema utjecaja na netočno dostavljene ili nepotpune podatke, nego objavljuje podatke kako su pristigli.

 

17.02.
2016.

RASPORED PREGLEDA DJECE ZA UPIS U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI  2016./2017.

1. Virovitičko upisno područje

2. Slatinsko upisno područje

3. Orahovačko upisno područje

17.02.
2016.

 

08.02.
2016.

O B  A  V  I  J  E  S  T

U postupku nabave usluga održavanja kotlovnica, ev. broj: BN 03/16, odabran je ponuditelj „Elektroterm“ servis elektro i plino uređaja, ZNG 149, Virovitica.

 

08.02.
2016.

O B  A  V  I  J  E  S  T

liste reda prvenstva Ministarstva branitelja

1. Obavijest

2. Lista reda prvenstva

05.02.
2016.

20.01.
2016.

O B  A  V  I  J  E  S  T

U postupku nabave usluge čišćenja poslovnog prostora Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji, ev. br. BN 01/16, odabrana je ponuda ponuditelja „Prima“, Virovitica, Dr. M. Pupeka 23.

 

11.01.
2016.

11.01.
2016.

04.01.
2016.

09.12.
2015.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Poziv za dostavu ponuda za čišćenje poslovnog prostora Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji

ev. br. BN 01/16

Dokumentacija

Troškovnik

 

12.11.
2015.

POZIV NA TESTIRANJE

kandidatima/kinjama koji su podnijeli prijavu na Javni natječaj za prijam u državnu službu, objavljen u Narodnim novinama broj 114/15, za radno mjesto upravnog savjetnika i višeg upravnog referenta za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji u Uredu državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji.

Kandidati/kinje koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će o tome pismeno obaviješteni.

1. Poziv na testiranje

2. Opis poslaova

 

03.11.
2015.

O G L A S

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Rok za podnošenje prijava je osam dana od objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave.

1. Oglas

2. Opis poslova

27.10.
2015.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA


u postupku opskrbe prirodnim plinom Ureda državne uprave
u Virovitičko-podravskoj županiji

Dokumentacija I

Troškovnik I

Troškovnik II

Troškovnik III


22.10.
2015.

Obavijest kandidatima

prijavljenim na Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Obavještavamo kandidate/kinje koji/e su se javili na Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji, objavljen 10. rujna 2015. godine na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji, kako je, sukladno tekstu Javnog poziva, izvršen odabir kandidata, o čemu su isti obaviješteni.

21.10.
2015.

07.10.
2015.

02.10.
2015.

O B  A  V  I  J  E  S  T

Podaci o štrajku u osnovnim i srednjim školama te učeničkom domu u Virovitičko-podravskoj županiji 02.10.2015. godine

Tablica 1.
SŠ do 10 sati

Tablica 2.
SŠ do 15 sati

01.10.
2015.

O B  A  V  I  J  E  S  T

Podaci o štrajku u osnovnim i srednjim školama te učeničkom domu u Virovitičko-podravskoj županiji 01.10.2015. godine

Tablica 1.
SŠ do 10 sati

Tablica 2.
SŠ do 15 sati

30.09.
2015.

O B  A  V  I  J  E  S  T

Podaci o štrajku u osnovnim i srednjim školama te učeničkom domu u Virovitičko-podravskoj županiji 30.09.2015. godine

Tablica 1.
OŠ do 10 sati
SŠ do 10 sati

Tablica 2.
OŠ do 15 sati
SŠ do 15 sati

 

29.09.
2015.

O B  A  V  I  J  E  S  T

Podaci o štrajku u osnovnim i srednjim školama te učeničkom domu u Virovitičko-podravskoj županiji 29.09.2015. godine

Tablica 1.
OŠ do 10 sati
SŠ do 10 sati

Tablica 2.
OŠ do 15 sati
SŠ do 15 sati

 

28.09.
2015.

O B  A  V  I  J  E  S  T

Podaci o štrajku u osnovnim i srednjim školama te učeničkom domu u Virovitičko-podravskoj županiji 28.09.2015. godine

Tablica 1.
OŠ do 10 sati
SŠ do 10 sati

Tablica 2.
OŠ do 15 sati
SŠ do 15 sati

 

25.09.
2015.

O B  A  V  I  J  E  S  T

Podaci o štrajku u osnovnim i srednjim školama te učeničkom domu u Virovitičko-podravskoj županiji 25.09.2015. godine

Tablica 1.
OŠ do 11 sati
SŠ do 11 sati

Tablica 2.
OŠ do 15 sati
SŠ do 15 sati

 

10.09.
2015.

27.08.
2015.

10.07.
2015.

06.07.
2015.

19.06.
2015.

OBAVIJEST O PROMJENI ADRESE

Ispostava u Pitomači Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji, kao i Matični ured Pitomača, od 19. lipnja 2015. godine poslovati će na novoj adresi:

Trg kralja Tomislava 18 (I. kat) 33405 Pitomača

Brojevi telefona, telefaksa, e-mail adrese, kao i ostali podaci Ureda Državne uprave, ostaju nepromijenjeni

Broj matičnog ureda je promijenjen sa 033/782-267 na 033/782-261

08.06.
2015.

22.05.
2015.

20.05.
2015.

15.05.
2015.

O B J A V A

PODNOSITELJIMA ZAHTJEVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Izvršne liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi u Virovitičko-podravskoj županiji za 2015. godinu:

Izvršna lista prvenstva za model A - stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi davanjem u najam stana ili obiteljske kuće u državnom vlasništvu,

Izvršna lista prvenstva za model B - stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi davanjem u najam oštećene obiteljske kuće u državnom vlasništvu i dodjelom građevnog materijala,

Izvršna lista prvenstva za model D - stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi darovanjem građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće,

Izvršna lista prvenstva za model E - stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi darovanjem građevnog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva.

 

12.05.
2015.

08.05.
2015.

30.04.
2015.

30.04.
2015.

24.04.
2015.

22.04.
2015.

17.04.
2015.

13.04.
2015.

O G L A S

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Rok za podnošenje prijava je osam dana od objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave.

1. Oglas

2. Opis poslova

2.1. Viši upravni referent

2.2. Informatički referent

 

08.04.
2015.
30.03.
2015.

O B J A V A

PODNOSITELJIMA ZAHTJEVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Lista prvenstva za model A - stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi davanjem u najam stana ili obiteljske kuće u državnom vlasništvu,

Lista prvenstva za model B - stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi davanjem u najam oštećene obiteljske kuće u državnom vlasništvu i dodjelom građevnog materijala,

Lista prvenstva za model D - stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi darovanjem građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće,

Lista prvenstva za model E - stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi darovanjem građevnog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva.

 

23.03.
2015.
16.03.
2015.
05.03.
2015.
27.02.
2015.
26.02.
2015.
16.02.
2015.
16.02.
2015.
11.02.
2015.

O B  A  V  I  J  E  S  T

U postupku nabave uredskog materijala za potrebe Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji, ev. br. BN 11/14, odabrana je ponuda ponuditelja „Narodne novine“, Zagreb.

11.02.
2015.
04.02.
2015.
03.02.
2015.
22.01.
2015.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
za nabavu uredskog materijala za potrebe Ureda državne uprave
u Virovitičko-podravskoj županiji
ev. br.  BN 01/15

1. Dokumentacija

2. Troškovnik

 

13.01.
2015.

O B  A  V  I  J  E  S  T

kandidatima

Obavještavamo kandidate/kinje koji/e su se javili na Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji, objavljen 10. prosinca 2014. godine pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji, kako je, sukladno tekstu Javnog poziva, izvršen odabir kandidata.
Izabrani kandidati o izboru su obaviješteni telefonom.

 

13.01.
2015.

O B  A  V  I  J  E  S  T

U postupku nabave usluge čišćenja poslovnog prostora Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji, ev. br. BN 11/14, odabrana je ponuda ponuditelja „Prima“, Virovitica, Dr. M. Pupeka 23.

 

13.01.
2015.

O B  A  V  I  J  E  S  T

Poništava se postupak nabave usluge održavanja kotlovnica za centralno grijanje Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji, ev. br. BN 12/14.

 

09.01.
2015.
24.12.
2014.
22.12.
2014.

 

18.12.
2014.

O B A V I J E S T

U postupku nabave poštanskih usluga Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji za 2015. god., ev. broj BN 10/14, odabrana je ponuda HP-Hrvatska pošta, Jurišićeva 13, Zagreb.

 

11.12.
2014.
10.12.
2014.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
za čišćenje poslovnog prostora Ureda državne uprave
u Virovitičko-podravskoj županiji
ev. br.  BN 11/14

1. Dokumentacija

2. Troškovnik

 

04.12.
2014.

O B A V I J E S T

Poništava se postupak nabave električne energije, ev. br. nabave: BN 09/14.

 

03.12.
2014.
01.12.
2014.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA
SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

(PUTEM WEB-a)
za opskrbu električnom energijom

ev. br. nabave: BN 09/14

1. Dokumentacija

2. Troškovnik

25.11.
2014.
17.10.
2014.
30.05.
2014.

O B  A  V  I  J  E  S  T

Podnositeljima zahtjeva za stambeno zbrinjavanje na području Virovitičko-podravske županije

Izvršne liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje na području Virovitičko-podravske županije za 2014 godinu:

1. Lista prvenstva za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi davanjem u najam obiteljske kuće u državnom vlasništvu - Model A

2. Lista prvenstva za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi davanjem u najam oštećene obiteljske kuće u državnom vlasništvu i darovanjem građevnog materijala za obnovu iste - Model B

3. Lista prvenstva za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi darovanjem građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće - Model D

4. Lista prvenstva za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi darovanjem građevnog materijala za popravak, obnovu, i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevnom zemljištu u vlasništvu podnositelja - Model E

 

04.04.
2014.
19.02.
2014.
13.02.
2014.

RASPORED PREGLEDA DJECE ZA UPIS U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI  2014./2015.

1. Virovitičko upisno područje

2. Slatinsko upisno područje

3. Orahovačko upisno područje

 
D O K U M E N T I
Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave
Elektronička kontaktna točka za usluge
Besplatna pravna pomoć

Etički kodeks
Pravo na pristup informacijama
Katalog informacija
Registar športskih djelatnosti
Pregled ugovora Javne nabave
Plan nabave
Linkovi
 
 
+
 
 
+
 
 
+
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
 
 
 
Copyright 2010. UDU VPŽ