Virovitičko - podravska županijaSlike naše županije
 
 
 


Novosti
 

30.12.
2019.

OBAVIJEST

o prestanku rada Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji


Temeljem članka 67. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, br. 66/19) poslovi državne uprave iz nadležnosti ureda državne uprave povjeravaju se županijama.

Povjerene poslove iz nadležnosti Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji od 1. siječnja 2020. godine obavljat će Virovitičko-podravska županija.

 

16.12.
2019.

22.11.
2019.

Vlada Republike Hrvatske je dana 14. studenog 2019. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske.

Izbori će se održati u nedjelju 22. prosinca 2019. godine

OBJAVA BIRAČIMA

OBAVIJEST BIRAČIMA

Birači mogu pregledati te zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača prema mjestu prebivališta u:

Adresar za Virovitičko-podravsku županiju

Rok za podnošenje zahtjeva za dopunu ili ispravak podataka u Registru birača istječe u srijedu 11. prosinca 2019. godine, a zahtjevi se mogu podnositi:

svakog radnog dana (pon-pet) u vremenu od 8:00 do 14:00 sati,

u subotu 7. prosinca 2019. od 8:00 do 14:00 sati,

u srijedu 11. prosinca 2019. od 08:00 do 16:00 sati.

Obrasci:

-ZAHTJEV ZA AKTIVNU I PRETHODNU REGISTRACIJU

-ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE ZA GLASOVANJE IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA

-ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD AKTIVNE REGISTRACIJE

-ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRETHODNE REGISTRACIJE

-ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRIVREMENOG UPISA IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA

-ZAHTJEV ZA PRIVREMENI UPIS IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA

-ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE

-ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRETHODNE REGISTRACIJE

-ZAHTJEV ZA PROMJENU PRIVREMENOG UPISA IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA

12.12.
2019.

02.12.
2019.

29.11.
2019.

28.11.
2019.

27.11.
2019.

26.11.
2019.

25.11.
2019.

22.11.
2019.

21.11.
2019.

20.11.
2019.

19.11.
2019.

14.11.
2019.

06.11.
2019.

05.11.
2019.

30.10.
2019.

21.10.
2019.

14.10.
2019.

14.10.
2019.

10.10.
2019.

10.10.
2019.

01.10.
2019.

Do završetka građevinskih radova na zgradi Ispostave u Slatini, sve informacije vezane uz poslove obrtništva, ugostiteljstva, turizma i trgovine u nadležnosti Ispostave Slatina stranke mogu dobiti na broj telefona 033/401-991, i 099/490-3983.

 

19.09.
2019.

28.08.
2019.

20.08.
2019.

OGLAS

ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

Oglas je objavljen na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr dana 19. kolovoza 2019. godine

1. Oglas

2. Opis poslova i podaci o plaći

 

04.07.
2019.

02.07.
2019.

06.03.
2019.

24.05.
2019.

22.05.
2019.

O B J A V A

ISPRAVAK IZVRŠNE LISTE PRVENSTVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA ZA 2019. GODINU

Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji, nakon prijavljenih promjena podnositelja prijava i članova koja se nalaze na prijavama, te nakon provedene provjere izvršnih listi po službenoj dužnosti, temeljem prijavljenih promjena, te utvrđenih netočnosti i nepravilnosti u bodovanju prijava, objavljuje ispravak izvršnih listi za 2019. godinu.

Ispravak izvršne liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje darovanjem neuseljive obiteljske kuće u državnom u vlasništvu i građevnog materijala za njezinu obnovu ili rekonstrukciju – model B

Ispravak izvršne liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje darovanjem građevnog materijala za obnovu, dogradnju/nadogradnju i završetak izgradnje obiteljske kuće u vlasništvu podnositelja prijave odnosno darovanjem građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja prijave – model E

 

10.05.
2019.

19.04.
2019.

04.04.
2019.

28.03.
2019.

O B J A V A

PODNOSITELJIMA PRIJAVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA

Izvršne liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima za 2019. godinu

Izvršna lista prvenstva za stambeno zbrinjavanje davanjem u najam obiteljske kuće – model A

Izvršna lista prvenstva za stambeno zbrinjavanje darovanjem neuseljive obiteljske kuće u državnom vlasništvu i građevnog materijala za njezinu obnovu ili rekonstrukciju – model B

Izvršna lista prvenstva za stambeno zbrinjavanje davanjem u najam stana – model C

Izvršna lista prvenstva za stambeno zbrinjavanje darovanjem građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće – model D

Izvršna lista prvenstva za stambeno zbrinjavanje darovanjem građevnog materijala za obnovu, dogradnju/nadogradnju i završetak izgradnje obiteljske kuće u vlasništvu podnositelja prijave odnosno darovanjem građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja prijave – model E

 

28.03.
2019.

15.03.
2019.

O B J A V A

LISTE PRVENSTVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA ZA 2019. GODINU

Lista prvenstva za stambeno zbrinjavanje davanjem u najam obiteljske kuće – model A

Lista prvenstva za stambeno zbrinjavanje darovanjem neuseljive obiteljske kuće u državnom vlasništvu i građevnog materijala za njezinu obnovu ili rekonstrukciju – model B

Lista prvenstva za stambeno zbrinjavanje davanjem u najam stana – model C

Lista prvenstva za stambeno zbrinjavanje darovanjem građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće – model D

Lista prvenstva za stambeno zbrinjavanje darovanjem građevnog materijala za obnovu, dogradnju/nadogradnju i završetak izgradnje obiteljske kuće u vlasništvu podnositelja prijave odnosno darovanjem građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja prijave – model E

 

15.03.
2019.

08.03.
2019.

06.03.
2019.

06.03.
2019.

RASPORED PREGLEDA DJECE ZA UPIS U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI  2019./2020.

1. Virovitičko upisno područje

2. Slatinsko upisno područje

3. Orahovačko upisno područje

 

26.02.
2019.

13.02.
2019.

OGLAS

ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

Oglas je objavljen na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr 13. veljače 2019. godine.

1. Oglas

2. Opis poslova i podaci o plaći

 

12.02.
2019.

01.02.
2019.

25.01.
2019.

15.01.
2019.

09.01.
2019.

08.01.
2019.

O B  A  V  I  J  E  S  T

OSNOVNA ŠKOLA

Lista organizacijskih viškova zaposlenih (2018/19. školska godina)

Lista zaposlenih na neodređeno nepuno radno vrijeme (2018/19. školska godina)

Lista zaposlenika koji žele zamijeniti radno mjesto 

SREDNJA ŠKOLA

Lista organizacijskih viškova zaposlenih (2018/19. školska godina)

Lista zaposlenih na neodređeno nepuno radno vrijeme (2018/19. školska godina)

Lista zaposlenika koji žele zamijeniti radno mjesto

Napomena.

Svi objavljeni podatci dobiveni su od strane osnovnih škola i Ured državne uprave nema utjecaja na netočno dostavljene ili nepotpune podatke, nego objavljuje podatke kako su pristigli.

 

02.01.
2019.

02.01.
2019.

28.12.
2018.

11.12.
2018.

OGLAS

ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

Oglas je objavljen na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr 11. prosinca 2018. godine

1. Oglas

2. Opis poslova i podaci o plaći

 

07.12.
2018.

OBAVIJEST - POZIV

Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji poziva sve udruge s područja županije koje do sada nisu uskladile svoje statute  prema Zakonu o udrugama  (NN 74/14 i 70/17) da to učine u najkraćem roku. Člankom 55. stavkom 2.  navedenog Zakona,propisano  je da će se za udruge koje ne usklade svoje statute sukladno odredbama Zakona, po službenoj dužnosti utvrditi jesu li ispunjeni uvjeti za prestanak djelovanja udruge  prema članku 48. Zakona i pokretanje postupka likvidacije udruge. Uvidom u Registar udruga Republike Hrvatske, na području rada Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji od 801 upisane udruge u registar, 184 udruge nisu uskladile svoje poslovanje prema Zakonu. Od toga, 82 se odnose na područje Virovitice  (44 za grad Viroviticu, 10 za općinu Špišić Bukovicu, 6 Suhopolje, 3 Gradinu, 6 Lukač i 13 Pitomača), 82 udruge se odnose na područje Slatine  (53 za grad Slatinu, 15 općinu Sopje, 6 općinu Voćin, 6 općinu Čađavicu, 2 Novu Bukovicu), dok se  20 udruga odnose  na područje Orahovice  (11 za grad Orahovicu, 3 za općinu Čačince, 2 za Crnac i 4 za Zdence).

 

06.12.
2018.

28.11.
2018.

26.11.
2018.

16.11.
2018.

Kolegij predstojnika Ureda državne uprave u županijama

Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji ugostio je na redovnom kolegiju predstojnike ostalih Ureda državne uprave iz cijele Republike Hrvatske. Na kolegiju predstojnika sudjelovali su  i brojni državni dužnosnici: Josipa Rimac, državna tajnica Ministarstva uprave, Tugomir Majdak, državni tajnik Ministarstva poljoprivrede, Nikola Mažar, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Kolegiju predstojnika odazvao se i Igor Andrović, župan Virovitičko-podravske županije sa suradnicima. Ispred Središnjeg državnog ureda za šport, kolegiju je prisustvovala  Klaudija Miloš Lončar, voditeljica Samostalne službe sportske inspekcije.  Teme kolegija su bile vrlo važne za građane i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, od provedbe Zakona o poljoprivrednom zemljištu, radu sportske inspekcije do novog zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima i zakona o sustavu državne uprave. Sanja Bošnjak, predstojnica UDU VPŽ moderirajući cijeli kolegij, izrazila je zadovoljstvo odabranim temama kolegija koje predstavljaju nove izazove za cjelokupni sustav državne i lokalne/regionalne samouprave.

Državna tajnica u Ministarstvu uprave Josipa Rimac je istaknula:"Intencija je da se kroz novi Zakon  urede ovlasti koje će od Ureda državne uprave preuzeti Županije. Time počinje prava decentralizacija i jačanje samih županija i još bolja i dostupnija usluga svim građanima. U samom organizacijskom smislu neće biti promjena. Mreža ureda će i dalje ostati gdje je bila, ali oni će biti u županijskom sustavu".

 

 

13.11.
2018.

OGLAS

ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

Oglas je objavljen na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr 13. studenog 2018. godine

1. Oglas

2. Opis poslova i podaci o plaći

 

13.11.
2018.

08.11.
2018.

06.11.
2018.

25.10.
2018.

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Javni natječaj je objavljen 24.10.2018. godine u NN i web stranicama Ministarstva uprave.

1.Javni natječaj

2. Opis poslova, podaci o plaći i pravni izvori testiranja

 

18.10.
2018.

09.10.
2018.

JAVNA TRIBINA

Održana je javna tribina o provedbi Zakona te o pravima hrvatskih branitelja, kao i članovima njihovih obitelji iz Domovinskog rata

U Hrvatskom domu u Slatini održana je javna tribina o provedbi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Tribinu je organizirala Udruga HVIDR-a Slatina i koordinacija braniteljskih udruga grada Slatine.
Cilj javne tribine, na kojoj je nazočio velik broj hrvatskih branitelja s područja Virovitičko-podravske županije, bio je informirati hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji o izazovima s kojima se susreću razne institucije koje sudjeluju u provedbi Zakona kao i povećanje učinkovitosti same provedbe Zakona na području Virovitičko-podravske županije.
Na početku, sve nazočne pozdravili su predsjednik Udruge HVIDR-a Slatina i glasnogovornik koordinacija braniteljskih udruga grada Slatine Ilija Nikolić, predsjednik ZUiČ HVIDR-a Virovitičko-podravske županije i predsjednik Odbora za hrvatske branitelje VPŽ Mato Bubaš, zamjenik slatinskog gradonačelnika Bojan Plantak i zamjenik virovitičko-podravskog župana Darko Žužak.
O pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te provedbi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji govorili su predstojnica Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji Sanja Bošnjak i savjetnik Ministarstva hrvatskih branitelja Područne jedinice Virovitica Ante Krišto, a o njihovim pravima nazočne je hrvatske branitelje upoznao pomoćnik ministra hrvatskih branitelja Nenad Križić čiji govor prenosimo u cijelosti, zbog opširnosti i samom značaju izlaganja. (ADF; Fotografije D. Fišli)

 

26.09.
2018.

07.09.
2018.

Radni sastanak

U utorak 4.rujna 2018,godine je održan sastanak na temu provedbe Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Cilj je sastanka uspostava šire koordinacije Ministarstva hrvatskih branitelja RH,  Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji, Virovitičko-podravske županije i ostalih institucija koje bilo na koji način sudjeluju u procesu rješavanja prava hrvatskih branitelja. Sastankom je predsjedao Nenad Križić, pomoćnik ministra hrvatskih branitelja koji je nazočne upoznao s aktivnostima Ministarstva te  radom i ulogom  savjetnika Ministarstva hrvatskih branitelja, Područne jedinice Virovitica Antom Krištom. Nazočne je pozdravio Igor Andrović,virovitičko-podravski župan, upoznavši nazočne s mjerama potpore prema braniteljskim udrugama s područja županije. Sanja Bošnjak, predstojnica Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji izvijestila je nazočne o broju zaprimljenih zahtjeva za priznavanje prava Hrvatskih ratnih vojnih invalida i ostalih prava hrvatskih branitelja. Od stupanja zakona na snagu u prosincu 2017.godine, Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji zaprimio je ukupno 339 zahtjeva za priznavanje prava hrvatskih ratnih vojnih invalida (stanje 31.8.2018). Većina je zahtjeva kompletirana (220) i upućena na stručnu procjenu u bolničke ustanove te se očekuje njihovo daljnje rješavanje. Istaknuta je potreba za učestalijom koordinacijom i komunikacijom svih institucija koje sudjeluju u ovom procesu priznavanja prava kako bi se postupci ubrzali i Zakon saživio u svom punom obimu. Sastanku su prisustvovali Mato Bubaš, predsjednik Zajednice udruga i članova HVIDR-i VPŽ i predsjednik županijskog braniteljskog savjeta,  Javor Bogati, predstavnik Ministarstva obrane RH, Ivan Šemper, predstojnik područnog ureda Zavoda za mirovinsko osiguranje, Tomislav Kovačić, pročelnik područnog ureda porezne uprave, Dinko Blažević, ravnatelj Opće bolnice Virovitica s koordinatorom za branitelje Ivicom Kašuba te dugogodišnji suradnici Ministarstva hrvatskih branitelja Marija Bajan-Prokl i Tonček Moslavac koji su godinama pružali stručnu pomoć hrvatskim braniteljima.  Na kraju sastanak, Ivica Kirin, gradonačelnik grada Virovitice s koordinatorom braniteljskih udruga grada Virovitice, Zvonkom Kožnjakom, upoznali su predstavnike ministarstva s idejnim projektom izgradnje Doma hrvatskih branitelja u Virovitici.

 

03.09.
2018.

30.08.
2018.

30.08.
2018.

22.08.
2018.

21.08.
2018.

09.08.
2018.

07.08.
2018.

12.07.
2018.

09.07.
2018.

Radni sastanak

U utorak, 3. srpnja 2018. godine,u Termama Tuhelj održan  je kolegij predstojnika Ureda državne uprave iz Republike Hrvatske.
Predstojnicima je dobrodošlicu poželjela Silvija Profeta-Fabijančić, predstojnica UDU KZŽ te Josipa Rimac, državna tajnica Ministarstva uprave Republike Hrvatske.  S pozdravnim govorom, obratio im se i krapinsko-zagorski župan Željko Kolar naglasivši odličnu suradnju svoje županije s UDU KZŽ, posebno na poslovima izvlaštenja. Na dnevnom redu predstojnika našle su se sljedeće teme: Primjena Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Opća uredba o zaštiti podataka u djelokrugu rada Ureda državne uprave u Županijama, Primjena novog Zakona o prijevozu u cestovnom prometu,Ustrojavanje upravne inspekcije, Prijedlog izmjene Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ureda državne uprave u Županijama a predstavljen je i projekt " Uspostava centra dijeljenih usluga" Ministarstva uprave Republike Hrvatske. U ime Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji, kolegiju je nazočila predstojnica Sanja Bošnjak. Sljedeći će se  kolegij održati u  Virovitici u rujnu/listopadu 2018.godine. 

(izvor:udu vpž; foto: KZŽ)


 

05.07.
2018.

04.07.
2018.

Edukativna kampanja Ministarstva uprave

„Postani i ti e-Građanin“

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

1. Video edukativne kampanje

2. Video edukativne kampanje

 

03.07.
2018.

02.07.
2018.

18.06.
2018.

05.06.
2018.

24.05.
2018.

OGLAS

ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

Oglas je objavljen na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr 24. svibnja 2018. godine

1. Oglas

2. Opis poslova i podaci o plaći

 

15.05.
2018.

O B J A V A

PODNOSITELJIMA ZAHTJEVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Izvršne liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi u Virovitičko-podravskoj županiji za 2018. godinu:

Izvršna lista prvenstva za model A - stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi davanjem u najam stana ili obiteljske kuće u državnom vlasništvu,

Izvršna lista prvenstva za model B - stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi davanjem u najam oštećene obiteljske kuće u državnom vlasništvu i dodjelom građevnog materijala,

Izvršna lista prvenstva za model D - stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi darovanjem građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće,

Izvršna lista prvenstva za model E - stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi darovanjem građevnog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva.

 

14.05.
2018.

Radni sastanak

Zajednica udruga i članova  HVIDR-a Virovitičko-podravske županije i Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji,  organizirali su u Velikoj županijskoj vijećnici u Virovitici koordinacijski sastanak na temu provedbe Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Cilj sastanka bio je informirati hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji, uz institucije koje sudjeluju u provedbi navedenog zakona, kako povećati učinkovitost same provedbe Zakona na području županije.

Mato Bubaš, predsjednik Zajednica udruga i članova  HVIDR-a Virovitičko-podravske županije, kazao nam je kako braniteljsku populaciju najviše muče problemi oko stjecanja prava hrvatskih branitelja i invalida, mirovina, koje bi prema zakonu trebale biti 2.000 kuna, a još su uvijek puno niže zbog čega se očekuju velike promjene u mirovinskom sustavu.

Sanja Bošnjak, predstojnica Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji, naglasila je kako je od kada je na snagu stupio Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, tj. od 14. prosinca 2017. godine Ured zaprimio 238 zahtjeva za priznavanjem statusa hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata. Ured ima zaprimljenih 555 predmeta po raznim braniteljskim pravima, zaključno  s 30.4.2018. a  koji se provode po prioritetnim postupcima.

Sastanku je uz zamjenika župana VPŽ Darka Žužaka, načelnike općina s područja županije, bio nazočan i pomoćnik ministra hrvatskih branitelja Nenad Križić, koji je dao potporu Uredu državne uprave, koji je zadužen za provođenje Zakona.

– Ono što još muči braniteljsku populaciju je odlazak u prijevremenu mirovinu, sistematski pregledi, naknade za nezaposlene te još niz toga što je na ministarstvu da zajednički na zadovoljstvo svih riješi s Uredom državne uprave. (www.icv.hr, zc,uduvpz, Fotografije: Kristijan Toplak i Matija Rođak)

 

14.05.
2018.

07.05.
2018.

19.04.
2018.

06.04.
2018.

Radni sastanak

Predstavnice Ministarstva hrvatskih branitelja i članice Povjerenstva za praćenje provedbe Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,  Lucija Leovac i Petra Šćukanec, posjetile su 5. travnja 2018.godine Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji. Sastanku su nazočili Sanja Bošnjak, predstojnica UDU VPŽ, Branko Giba, voditelj Službe za društvene djelatnosti i svi djelatnici UDU koji rade u rješavanju pravnih zahtjeva hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.  

Tema sastanka bila je provedba Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Sanja Bošnjak je naglasila da je do sada u DOM +  programu registrirano oko 2000 zahtjeva hrvatskih branitelja s područja Virovitičko-podravske županije a od početka primjene novog Zakona do sada evidentirana su  183 predmeta hrvatskih ratnih vojnih invalida, 217 zahtjeva novčanih naknada za nezaposlene hrvatske branitelje, 38 zahtjeva roditeljskih mirovina, 16 zahtjeva za jednokratne pomoći i 25 zahtjeva za školske udžbenike. Istaknula je potrebu prioritetnog djelovanja svih relevantnih institucija s područja županije u procesu rješavanja prava hrvatskih branitelja. Naglasila je  izvrsnu suradnju s resornim Ministarstvom hrvatskih branitelja, sa samim ministrom Tomom Medvedom i njegovim pomoćnikom Nenadom Križićem te s udrugama proisteklim iz Domovinskog rata koje zastupaju HRVI. Na sastanku je bilo riječi o konkretnim stvarima u provedbi ovog Zakona, izazovima s kojima se susreću djelatnici i s mogućnostima pojednostavljenja i ubrzanja samog postupka u rješavanju prava HRVI.

 

05.04.
2018.

05.04.
2018.

03.04.
2018.

30.03.
2018.

O B J A V A

PODNOSITELJIMA ZAHTJEVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Lista prvenstva za model A - stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi davanjem u najam stana ili obiteljske kuće u državnom vlasništvu,

Lista prvenstva za model B - stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi davanjem u najam oštećene obiteljske kuće u državnom vlasništvu i dodjelom građevnog materijala,

Lista prvenstva za model D - stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi darovanjem građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće,

Lista prvenstva za model E - stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi darovanjem građevnog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva.

 

23.03.
2018.

Radni sastanak u Općini Voćin

Na poziv Predraga Filića, načelnika Općine Voćin i Sanje Bošnjak, predstojnice Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji u Voćinu je 22. ožujka 2018.godine održan sastanak s Nikolom Mažarom, državnim tajnikom Središnjeg državnog ureda za  obnovu i stambeno   zbrinjavanje i Nenadom Križićem, pomoćnikom ministra hrvatskih branitelja. Sastanku su nazočili i Darko Žužak, zamjenik župana Virovitičko-podravske županije te Mirko Rončević, načelnik Općine Čađavica, Mirko Mališ, načelnik Općine Čačinci, Milan Dundović, načelnik Općine Mikleuš i Siniša Horvat, načelnik Općine Suhopolje. Stambeno zbrinjavanje na PPDS području provodi se putem nekoliko modela, od davanja u najam obiteljskih kuća u vlasništvu države, dodjelom građevinskog materijala za oštećene obiteljske kuće u državnom ili privatnom valasništvu  ili darovanjem građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu. U razdoblju od 2015.-2017. najviše je bilo zahtjeva za darovanjem građevinskog materijala za obnovu kuća u privatnom vlasništvu. Na sastanku se govorilo o potrebi povećanja kvota za stambeno zbrinjavanje na područjima od posebne državne skrbi (PPDS), posebno na području Općine Voćin, te učestalijoj komunikaciji svih dionika u procesu odobrenja plana stambenog zbrinjavanja. Načelnici su izrazili želju za uključivanjem u proces prije samog donošenja Plana kako bi mogli ponuditi povoljnije kuće u državnom vlasništvu na području svojih općina. Pojačano provođenje Programa stambenog zbrinjavanja na PPDS području kao mjera treba doprinijeti očuvanju ruralnog prostora i doprinijeti realizaciji projekta  Slavonija, Baranja i zapadni Srijem Vlade RH.


15.03.
2018.

Radni posjet Općini Čađavica

Sanja Bošnjak, predstojnica Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji (UDU VPŽ) i Bojan Brozović, voditelj Službe za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove UDU VPŽ posjetili su Općinu Čađavica i održali radni sastanak s  Mirkom Rončevićem, načelnikom Općine.

Pored nadležnosti UDU VPŽ u nadzoru općih akata predstavničkih tijela Općine, tema sastanka je bila i provedba plana stambenog zbrinjavanja stanovnika na području općine Čađavica za 2018.godinu. Plan stambenog zbrinjavanja na području posebne državne skrbi Virovitičko-podravske županije provodi  UDU VPŽ u suradnji s jedinicama lokalne samouprave i Središnjim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje RH. U protekle tri godine na području općine Čađavica 5 podnositelja je ostvarilo pravo po modelu E, koji se odnosi na darovanje građevnog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće odnosno izgradnju obiteljske kuće na vlastitom građevinskom zemljištu. Obje strane su usuglasile stav da to nije dovoljno i da sukladno provedbi projekta Slavonija, Baranja i Srijem, treba učiniti dodatne napore da bi se broj korisnika mjera stambenog zbrinjavanja na PPDS području Virovitičko-podravske županije povećao.

 

14.03.
2018.

O B A V I J E S T

Ček za obrazovanje odraslih

Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja RH, provodi program besplatnog osnovnog obrazovanja odraslih osoba. Program se provodi tijekom cijele godine i omogućuje  zainteresiranim osobama u dobi od 15. do 65.godina starosti završetak osnovnog  obrazovanja kao temelj za nastavak osposobljavanja za jednostavnije poslove u zanimanjima  i ulazak na tržište rada sa stečenim kompetencijama.
Pozivamo sve zainteresirane osobe s područja Virovitičko-podravske županije da se za dodatne informacije prijave u Ured državne uprave,  Služba za društvene djelatnosti  tel. 743-122, e-mail moslavac.dragica@uduvpz.hr ili osobno na adresu Virovitica, Trg  Lj. Patačića 1, 2 kat.  Dokumentacija koju zainteresirane osobe trebaju donijeti: preslika važeće osobne iskaznice, OIB (osobni identifikacijski broj) polaznika, svjedodžba o prethodno završenom razredu osnovne školi ili obrazovanom razdoblju koje je polaznik završio, obrazac-zahtjev za sudjelovanje u programu osnovnog obrazovanja (u uredu ili na web www.uduvpz.hr).

Program se provodi u suradnji s ustanovama za obrazovanje odraslih s područja Virovitičko-podravske županije a financira ga Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH.

 

07.03.
2018.

Uredi državne uprave na usluzi građanima

U Ministarstvu uprave održan je radni kolegij sa dvadeset predstojnika Ureda državne uprave, a među njima i  Sanja Bošnjak, predstojnica Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji.

Na sastanku je ministar uprave Lovro Kuščević predstavio program Vlade RH i Ministarstva uprave te je od predstojnika Ureda državne uprave zatražio puni angažman na projektima i u obavljanju svih zadaća. 

„Svi javni službenici moraju biti na raspolaganju građanima i poduzetnicima, a Ministarstvo uprave će na tom putu dati punu stručnu i logističku pomoć kako bi se ti ciljevi ostvarili“, naglasio je Kuščević.
 
Predstojnici Ureda državne uprave komentirali su i iznosili problematiku koja tišti njihove urede te su se složili kako su ovakvi sastanci korisni kako bi se komunikacija između Ureda državne uprave i ministarstava poboljšala i unaprijedila.
 
Ministar je naglasio kako su upravo Uredi državne uprave ogledala i produžena ruka Vlade Republike Hrvatske u  kontaktu s građanima.
 
„Želja Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva uprave je učinkovitija državna uprava koja će biti na usluzi svim poduzetnicima i građanima“, kazao je Kuščević.
 
Tijekom sastanka predana je i dokumentacija predstojnici Ureda državne uprave Sisačko-moslavačke županije koju je donio srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić tijekom svog posjeta Republici Hrvatskoj.
 
U želji da se ostvari bolja komunikacija i ojača integritet Ureda državne uprave, ministar je formirao tim koji će biti zadužen za logistiku i komunikaciju između ministarstava i Ureda državne uprave, a na čelu tog tima imenovana je državna tajnica u Ministarstvu uprave Josipa Rimac.
 
Radnom sastanku nazočili su i pomoćnica ministra turizma Monika Udovičić te državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Nikola Mažar koji su predstojnike Ureda državne uprave upoznali s tematikom iz svoga djelokruga rada.
(izvor:murh, uduvpz)

 

26.02.
2018.

21.02.
2018.

"Kvalitetno informiranje doprinosi suzbijanju problema i pogrešaka“, zaključio je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.

U Ministarstvu hrvatskih branitelja u ponedjeljak, 19. veljače 2018. godine, održan je sastanak s djelatnicima ureda državne uprave u županijama i gradskim uredom Grada Zagreba te djelatnicima područnih jedinica Ministarstva hrvatskih branitelja na kojem se raspravljalo o otvorenim pitanjima vezanim uz implementaciju novog Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji koji je stupio na snagu 14. prosinca 2017. godine.

Puna implementacija novog Zakona iziskuje donošenje određenog broja pravilnika i uputa na čemu Ministarstvo hrvatskih branitelja intenzivno radi. Dio pravilnika već je u provedbi, a dio je u postupku donošenja.

Djelatnici državne uprave u županijama i područnih jedinica Ministarstva iskoristili su sastanak kako bi približili situacije s kojima se svakodnevno susreću na terenu i riješili eventualne nejasnoće tijekom primjene.

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved istaknuo je kako je potrebno uložiti  zajedničke napore za osmišljavanje modela koji će pratiti i držati sve procese pod nadzorom. „Ministarstvo hrvatskih branitelja dosad je organiziralo na desetke tribina. Na vama je da na razini županija, u koordinaciji s udrugama proizašlim iz Domovinskog rata, održavate tribine i te pravodobno i točno informirate našu ranjivu populaciju na terenu. Kvalitetno informiranje doprinosi suzbijanju problema i pogrešaka“, zaključio je poručivši kako je potrebno iskoristiti sve alate ne bi li se spriječila dezinformiranost i mogući problemi koji iz nje proizlaze.

Sastanku su nazočili i predstavnici Ministarstva zdravstva i Ministarstva uprave na čelu s državnim tajnicima. Državni tajnik Ministarstva zdravstva Željko Plazonić naglasio je kako je potrebno maksimalno pojednostaviti sve administrativne postupke i usmjeriti se na moderan način komunikacije. Istu je poruku poslao i državni tajnik Ministarstva uprave Darko Nekić zamolivši djelatnike na terenu da korisnicima Zakona maksimalno izađu u susret i napomenuvši kako je jedan od najvažnijih projekata Ministarstva uprave upravo digitalizacija koja će omogućiti lakše kolanje informacija. „Cilj nam je svima zajednički, da na što lakši način omogućimo predaju dokumentacije i rješavanje problema hrvatskih branitelja i svih drugih građana.“

Zaključeno je kako će u svrhu potpune primjene Zakona i rješavanja svih nejasnoća tijekom njegove primjene redovito biti održavani ovakvi sastanci s djelatnicima koji izravno i redovito primjenjuju Zakon na terenu, a sve s ciljem što boljeg reguliranja prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. 

Sastanku su u ime Ureda državne uprave u  Virovitičko-podravskoj županiji nazočili Branko Giba, voditelj Službe za društvene djelatnosti, Matija Golubić, viši upravni referent za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji te Lidija Nikić, upravna savjetnica za društvene djelatnosti. (Izvor: MHB, uduvpz)

 

21.02.
2018.

RASPORED PREGLEDA DJECE ZA UPIS U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI  2018./2019.

1. Virovitičko upisno područje

2. Slatinsko upisno područje

3. Orahovačko upisno područje

 

19.02.
2018.

16.02.
2018.

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA

u svezi medicinske dokumentacije potrebne za ostvarivanje prava iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Nastavno na recentne informacije koje se pojavljuju u javnosti kako hrvatski branitelji od svojih liječnika primarne zdravstvene zaštite traže preslike osobnih zdravstvenih kartona ovjerene pečatom i potpisom na svakoj stranci te kompletnu medicinsku dokumentaciju po vrstama bolesti kronološki od početka liječenja, preslikanu identično kao original, na temelju uputa koje su dobili u uredima za branitelje, obavještavamo hrvatske branitelje, ali i cjelokupnu hrvatsku javnost o sljedećem:

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji stupio je na snagu 14. prosinca 2017. godine, a njegova puna implementaciju iziskuje donošenje određenog broja pravilnika i uputa na čemu Ministarstvo hrvatskih branitelja intenzivno radi. Dio pravilnika već je u provedbi, a dio je u postupku donošenja. Između ostalih, u postupku donošenja je i Pravilnik o načinu provedbe stručne procjene u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi prije nalaza i mišljenja tijela vještačenja o uzroku i postotku oštećenja organizma radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, za koji je s današnjim danom, 15. veljače 2018. godine, otvoreno javno savjetovanje.

Spomenutim Pravilnikom određena je medicinska dokumentacija koja je potrebna za utvrđivanje statusa HRVI-ja po osnovi bolesti. Između ostalog, navedeno je da izabrani doktor obiteljske (opće) medicine izdaje električni ispis osobnog zdravstvenog kartona za provedbe stručne procjene u svrhu ostvarivanja statusa HRVI-ja po osnovi bolesti.

Nositelj izrade navedenog Pravilnika je ministar nadležan za zdravstvo, uz suglasnost ministra hrvatskih branitelja i ministra nadležnog za rad i mirovinski sustav.

Napominjemo kako su pogrešna tumačenja da medicinska dokumentacija potrebna za utvrđivanje statusa HRVI-ja po osnovi bolesti mora biti dostavljena ovjerena i preslikana te pozivamo hrvatske branitelje na strpljenje do skorog donošenja samog Pravilnika, kojim će biti precizno i jasno propisani svi dokazi potrebni za ostvarivanje prava po Zakonu. 

 

16.02.
2018.

Informacija za udruge

Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji vodi registar udruga u kojemu je ukupno registrirano 812 udruga. Udruge su dužne uskladiti svoje osnovne akte prema Zakonu o udrugama (NN 74/14 i 70/17) i do sada je 606 udruga izvršilo svoju obvezu.
Ovim putem pozivamo preostalih 206 udruga koje do sada nisu izvršile usklađivanje statuta, da se obrate Uredu državne uprave u Virovitičko-podravske županiji i izvrše svoje obveze, kako bi mogle nesmetano nastaviti s radom.
Udruge koje su uskladile svoje statute trebaju redovito održavati skupštine, na način kako su to propisale svojim statutima, te moraju voditi računa da se zahtjev za upis promjena u registar udruga podnese u roku od 60 dana od dana donošenja odluke.
Isto tako predstavnici udruga dužni su voditi računa o isteku svojih mandata.
Za sve daljnje informacije slobodno se obratiti nadležnim službenicima u Virovitici - Jasmina Gverić tel. 743-105, e-mail: gveric.jasmina@uduvpz.hr; Slatini - Karmen Halgaš tel. 401-983, e-mail: halgas.karmen@uduvpz.hr; Orahovici - Karmen Halgaš 401-534, e-mail: halgas.karmen@uduvpz.hr

 

15.02.
2018.

Radni posjet Općini Voćin

Sanja Bošnjak, predstojnica Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji (UDU VPŽ) i Bojan Brozović, voditelj Službe za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove UDU VPŽ posjetili su Općinu Voćin i održali radni sastanak s Predragom Filićem, načelnikom Općine Voćin.
Pored nadležnosti UDU VPŽ u nadzoru općih akata predstavničkih tijela Općine, tema sastanka je bila i provedba plana stambenog zbrinjavanja stanovnika na području općine Voćin za 2018.godinu. Plan stambenog zbrinjavanja na području posebne državne skrbi Virovitičko-podravske županije provodi  UDU VPŽ u suradnji s jedinicama lokalne samouprave i Središnjim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje RH.

07.02.
2018.

O B  A  V  I  J  E  S  T

Liste reda prvenstva Ministarstva branitelja

1. Obavijest

2. Lista reda prvenstva

 

07.02.
2018.

05.02.
2018.

P R I O P Ć E NJ E

Na poziv predstojnice Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji Kate Kovačević, održan je prvi sastanak predstojnika Ureda državne uprave slavonskih županija, na koji su se odazvali Sanja Bošnjak, predstojnica UDU u Virovitičko-podravskoj, Olivera Baričević, predstojnica UDU u Požeško-slavonskoj, Mario Banožić, predstojnik UDU u Vukovarsko-srijemskoj i Petar Antunović, predstojnik UDU u Brodsko-posavskoj županiji.
Tema sastanka bila je upoznavanje sa politikom i projektima Vlade Republike Hrvatske, učinkovito vođenje UDU od strane novoizabranih predstojnika i pri tome slijediti ciljeve i planove svih resornih ministarstava poglavito Ministarstva uprave Republike Hrvatske.
Cilj nam je stvoriti modernu i učinkovitu državnu upravu u županijama, na usluzi prvenstveno svim našim građanima a onda i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i svim njihovim ustanovama.
Ministar Kuščević u programu Ministarstva uprave postavio je 4 ključna cilja: digitalizacija, decentralizacija, racionalizacija, te učinkovitost i kvaliteta javne uprave.
Pred nama je odgovoran zadatak usmjeravati rad svojih ureda upravo u tom smjeru uz ponuđene alate Ministarstva uprave Republike Hrvatske kao i ostalih ministarstava, složni su slavonski predstojnici.

 

10.11.
2017.

10.11.
2017.

O B  A  V  I  J  E  S  T

OSNOVNA ŠKOLA

Lista organizacijskih viškova zaposlenih (2017/18. školska godina)

Lista zaposlenih na neodređeno nepuno radno vrijeme (2017/18. školska godina)

Lista zaposlenika koji žele zamijeniti radno mjesto 

SREDNJA ŠKOLA

Lista organizacijskih viškova zaposlenih (2017/18. školska godina)

Lista zaposlenih na neodređeno nepuno radno vrijeme (2017/18. školska godina)

Napomena.

Svi objavljeni podatci dobiveni su od strane osnovnih škola i Ured državne uprave nema utjecaja na netočno dostavljene ili nepotpune podatke, nego objavljuje podatke kako su pristigli.

 

05.09.
2017.
04.08.
2017.

01.08.
2017.

 
D O K U M E N T I
Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave
Elektronička kontaktna točka za usluge
Besplatna pravna pomoć

Etički kodeks
Pravo na pristup informacijama
Zaštita osobnih podataka
Registar športskih djelatnosti
Pregled ugovora Javne nabave
Plan nabave
Linkovi
 
 
+
 
 
+
 
 
+
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
 
 
 
Copyright 2010. UDU VPŽ